Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ບົດຄວາມ

ເບິ່ງ ຫຼ້າສຸດ

ສະຫຼຸບລາຍງານສະຖານະຂອງ ມັນແວຮຽກຄ່າໄຖ່ (Ransomware) ໃນປີ 2024

Sophos ບໍລິສັດດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ເຜີຍແຜ່ລາຍງານສະຫຼຸບເຫດການດ້ານ ມັນແວຮຽກຄ່າໄຖ່ (Ransomware)...

ປັນຍາປະດິດ ChatGPT (Generative Pretrained Transformer)

ປັນຍາປະດິດ ChatGPT ຄື AI ທີ່ສາມາດສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້ງານ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງ ໃນໂລກຂອງການປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດ...

ສະຫຼຸບ OWASP API Top 10 ແລະ 6 API Security Best Practices ຈາກ F5

ແອັບພິເຄຊັ່ນໃນປັດຈຸບັນຖືກພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ທັງຍັງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຕ່າງໆ...

ເລື່ອງໃກ້ຕົວກວ່າທີ່ຄິດ! “ຮູ້ທັນໄພໄຊເບີ” ປ້ອງກັນແນວໃດ..ບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອ

ປັດຈຸບັນ Cybercrime ຫຼື ອາຊະຍາກໍາໄຊເບີເກີດຂຶ້ນທຸກມື້ ແລະ ອັດຕາການໂຈມຕີເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອົງກອນໃນຍຸກປັດຈຸບັນຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າໃນອະດີດ....

10 ອັນດັບ ຄວາມສ່ຽງການໃຊ້ງານ Open Source

Endor Labs ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຈັດເຮັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງ 10 ລາຍການໃນດ້ານການໃຊ້ງານ Open Source (ຮູບແບບແນວຄວາມຄິດຄ້າຍຄືກັບ...