Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ບົດຄວາມ

ເຄັດລັບການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານດົນຂຶ້ນ

ເຄັດລັບການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານດົນຂຶ້ນ ໂທລະສັບມືຖືສະມາດໂຟນ (Smartphone) ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຄົນຍຸກ ICT ເພາະໂທລະສັບມືຖືດັ່ງກ່າວນັ້ນ ປຽບເໝືອນອະໄວຍະວະໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄົນເຮົາ ທີ່ຊ່ວຍໃນການບໍລິຫານຈັດການກັບຊີວິດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າເຮົາຈະໄປໃສກໍ່ຕ້ອງມີຕິດໂຕໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າໃນແຕ່ລະເຄື່ອງມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຂຶ້ນກັບຜູ້ໃຊ້ວ່າຈະສາມາດບໍາລຸງຮັກສາ ໃຫ້ໂທລະສັບມືຖືຂອງຕົນເອງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຍາວນານເທົ່າໃດ, ຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານຢູ່ກັບທ່ານດົນຂຶ້ນ ເຮົາມີຄໍາແນະນໍາດີໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ລຶບແອັບພິເຄຊັ່ນເກົ່າຖິ້ມ: ຖ້າແອັບພິເຄຊັ່ນ (Application) ທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ລຶບຖິ້ມເພາະຈະຊ່ວຍໃນການເພີ່ມໜ່ວຍຄວາມຈຳ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງໂທລະສັບມືຖື;
 2. ເປີດນໍາໃຊ້ຮູບແບບປະຢັດພະລັງງານ: ສາມາດສາກແບັດເຕີຣີ (Battery) ໄດ້ໄວຂື້ນ ແຕ່ແອັບພິເຄຊັ່ນ ທີ່ໃຊ້ງານຈະຊ້າລົງ ຊຶ່ງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນອີເມວ ຫຼື ອັບເດດອັດຕະໂນມັດ ລວມທັງຄຸນສົມບັດ ທີ່ໃຊ້ງານໃນເບື້ອງຫຼັງຈະຢຸດການເຮັດວຽກ ຫຼື ເຮັດວຽກຊ້າລົງ;
 3. ເປີດຮູບແບບເຄື່ອງບິນ: ໃນກໍລະນີ ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ມີສັນຍານໃຫ້ເປີດຮູບແບບເຄື່ອງບິນ ຈະຊ່ວຍປະຢັດແບັດເຕີຣີໄດ້ດີ;
 4. ການຈັດເກັບໂທລະສັບມືຖື: ນໍາໃຊ້ເຄສ (Case) ໂທລະສັບມືຖື ທີ່ມີແນວປິດບ່ອນສາກແບັດເຕີຣີ ເພາະຈະຊ່ວຍກັນຝຸ່ນ ແລະ ຄວາມຊື່ນໄດ້ ໃນເວລາທີ່ເຮົາຈັດເກັບມືຖືໃນກະເປົ໋າ ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ;
 5. ການຮັກສາຄວາມສະອາດໂທລະສັບມືຖື: ຄວນໃຊ້ສະເພາະແພສຳລີແຫ້ງໃນການທຳຄວາມສະອາດໂທລະສັບມືຖື;
 6. ຢຸດອັບເດດຊ໋ອບແວ: ຕ້ອງຮູ້ວ່າຕອນໃດຄວນຢຸດອັບເດດຊ໋ອບແວ ເພາະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖືຈະໃຫ້ການອັບເດດຊ໋ອແວບພຽງແຕ່ 2 ຮຸ່ນ ເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າມືຖືເກົ່າກວ່ານັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອັບເດດຊ໋ອບແວໄດ້ ແຕ່ແອັບພິເຄຊັ່ນບາງໂຕອາດຈະນໍາໃຊ້ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ;
 7. ປິດໂທລະສັບມືຖື: ຄວນປິດໂທລະສັບມືຖືໄວ້ຫຼາຍໆນາທີ ເພື່ອໃຫ້ໂທລະສັບມືຖືໄດ້ພັກຜ່ອນ ອາທິດລະຄັ້ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂທລະສັບມືຖືດົນຂຶ້ນ;
 8. ບໍ່ສາກໂທລະສັບມືຖືຫຼາຍເກີນໄປ: ໂທລະສັບມືຖືສາມາດບອກກ່ຽວກັບອາຍຸແບັດເຕີຣີ, ການສາກແບັດເຕຣີຄັ້ງສຸດທ້າຍເມື່ອໃດ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບໍ່ສາກໂທລະສັບຫຼາຍຈົນເກີນໄປ;
 9. ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີເຕັມ 100% ຕະຫຼອດເວລາ: ເມື່ອແບັດເຕັມ 100% ຢູຕະຫຼອດເວລາ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນດີຕໍ່ໂທລະສັບມືຖື;
 10. ບໍ່ຄວນສາກໂທລະສັບມືຖືຂ້າມຄືນ: ເພາະຖ້າແບັດເຕີຣີເຕັມແລ້ວສາກຕໍ່ ຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍແບັດເຕີຣີໄປລ້າໆ;
 11. ບໍ່ຄວນສາກໂທລະສັບມືຖືໄວ້ໃກ້ບ່ອນນອນ: ໂທລະສັບມືຖືຈະຮ້ອນຂຶ້ນໃນເວລາສາກແບັດເຕີຣີ ມັນສາມາດສ້າງເປວໄຟໄດ້ຖ້າສຽບສາຍສາກບໍ່ແໜ້ນ ຫຼື ສາຍໄຟຂາດ;
 12.  ຢ່າປ່ອຍໄຫ້ແບັດເຕີຣີໝົດ: ຄວນສາກແບັດເຕີຣີຕອນທີ່ຍັງປະມານ 30%, ແຕ່ຖ້າສາກໃຫ້ມັນເຕັມ 100% ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຈະເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບສາກໄຟເຂົ້າໄດ້ຍາກຂຶ້ນ;
 13. ບໍ່ຄວນຫຼິ້ນໂທລະສັບມືຖືໃນຂະນະກຳລັງສາກ: ຈະເຮັດໃຫ້ສາກເຂົ້າຊ້າ ແລະ ແບັດເຕີຣີໝົດໄວຕອນທີ່ເຊົາສາກ;
 14. ຄວນເກັບໂທລະສັບມືຖືໄວ້ບ່ອນອຸນຫະພູມເໝົາະສົມ: ບໍ່ເກັບໄວ້ບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມ ສູງເກີນໄປ ຫຼື ຕໍ່າເກີນໄປ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບມືຖືເສຍຫາຍໄດ້;
 15. ຕິດຟິມກັນແຕກ ແລະ ເຄສກັນກະທົບ: ເພື່ອຮັກສາໜ້າຈໍໂທລະສັບມືຖືບໍ່ໃຫ້ແຕກ ເພາະການປ່ຽນໜ້າຈໍໂທລະສັບມືຖືໃໝ່ມີລາຄາແພງ ຫຼື ປ່ຽນມາອາດບໍ່ດີຄືຈໍເກົ່າ;
 16. ໃຊ້ພາບພື້ນຫຼັງເປັນສີດຳ: ຈະຊ່ວຍປະຢັດແບັດເຕີຣີໄດ້, ບໍ່ຄວນໃຊ້ພາບເຄື່ອນໄຫວ ເພາະສິ້ນເປືອງແບັດເຕີຣີ;
 17. ໃຊ້ລະບົບລ໋ອກຫນ້າຈໍ:  ນອກຈາກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແລ້ວ ຍັງປ້ອງກັນການເປີດນໍາໃຊ້ແອັບຕ່າງໆໃຊ້ໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ ລວມທັງການໂທອອກອີກດ້ວຍ;
 18. ຕັ້ງໄລຍະເວລາລ໋ອກຫນ້າຈໍໃຫ້ສັ້ນ: ຕັ້ງໄວ້ປະມານ 15-30 ວິນາທີ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂທລະສັບໄດ້ພັກຜ່ອນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດແບັດເຕຣີອີກດ້ວຍ;
 19. ພະຍາຍາມຝຶກໃຫ້ຕົນເອງ Check ຫນ້າຈໍໜ້ອຍລົງ: ເພາະນັກວິໄຈໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຄົນທົ່ວໄປຈະ Check ຫນ້າຈໍມື້ລະ 150 ຄັ້ງ ຊຶ່ງແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ check ເບິ່ງ ຈະສຶ້ນເປືອງແບັດເຕີຣີຄັ້ງລະ 0,01%;
 20. ປິດການໃຊ້ລະບຸຕຳແໜ່ງ: ເພາະມັນກິນແບັດເຕີຣີຫຼາຍ ເພາະຫຼາຍແອັບຕ້ອງການໃຊ້ຕຳແໜ່ງຂອງໂທລະສັບມືຖື.

ເປັນແນວໃດກັບ 20 ຄໍາແນະນໍາ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ດົນຂຶ້ນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ໃນ 20 ຂໍ້ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທຸກທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນອ້າງອິງ: 
 1. https://youtu.be/WaZm-LF6aSY

 

Porher 02 March 2020 7377 reads Print