Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ບົດຄວາມ

ເບິ່ງ ຫຼ້າສຸດ

ປັນຍາປະດິດ ChatGPT (Generative Pretrained Transformer)

ປັນຍາປະດິດ ChatGPT ຄື AI ທີ່ສາມາດສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້ງານ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງ ໃນໂລກຂອງການປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດ...

ສະຫຼຸບ OWASP API Top 10 ແລະ 6 API Security Best Practices ຈາກ F5

ແອັບພິເຄຊັ່ນໃນປັດຈຸບັນຖືກພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ທັງຍັງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຕ່າງໆ...

ເລື່ອງໃກ້ຕົວກວ່າທີ່ຄິດ! “ຮູ້ທັນໄພໄຊເບີ” ປ້ອງກັນແນວໃດ..ບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອ

ປັດຈຸບັນ Cybercrime ຫຼື ອາຊະຍາກໍາໄຊເບີເກີດຂຶ້ນທຸກມື້ ແລະ ອັດຕາການໂຈມຕີເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອົງກອນໃນຍຸກປັດຈຸບັນຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າໃນອະດີດ....

10 ອັນດັບ ຄວາມສ່ຽງການໃຊ້ງານ Open Source

Endor Labs ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຈັດເຮັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງ 10 ລາຍການໃນດ້ານການໃຊ້ງານ Open Source (ຮູບແບບແນວຄວາມຄິດຄ້າຍຄືກັບ...

ອັບ​ເດດ​ໃຫ້​ໄວ​! Aruba ອອກ​ແພັດແກ້ໄຂ​​ (Patch) ຊ່ອງ​ໂຫວ່​ຮ້າຍແຮງ ​6 ລາຍ​ການ​ເທິງ​ ArubaOS

ມີການອອກແພັດແກ້ໄຂ (Patch) ຊ່ອງໂຫວ່ສຳຄັນເທິງ ArubaOS 6 ລາຍການ ກະທົບກັບ Aruba Mobility Conductor, Aruba Mobility Controllers, Aruba-managed WLAN Gateways ແລະ...

Cybersecurity Predictions 2023: ການຄາດຄະເນຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີໃນປີ 2023

ໜຶ່ງ​ໃນ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ສຳຄັນ​​ຂອງ​ທີມ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດໄ​ພ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ​​ ຄື​ແນວ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພທາງໄຊເບີ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່ຕະຫລອດ​ເວລາ​,...

Log4j ຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ

Log4j ແມ່ນໂປຣແກຣມ open source ໜຶ່ງທີ່ມາຈາກພື້ນຖານຂອງ Apache ແລະ ເປັນ Loggin Library ທີ່ໃຊ້ Java.
Library ນີ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການອອກຈາກ...

VirusTotal ເປີດເຜີຍແອັບທີ່ ແຮັກເກີ (Hacker) ແອບອ້າງ ເພື່ອແຜ່ກະຈາຍມັນແວ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ VirusTotal ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍຊື່ແອັບ ທີ່ແຮັກເກີນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແອບອ້າງ ເພື່ອແຜ່ກະຈາຍມັນແວໄປຫາເຫຍື່ອ.

10 ພຶດຕິກໍາອັນຕະລາຍ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ອົງກອນສ່ຽງຕໍ່ການ ຖືກໂຈມຕີທາງໄຊເບີ

ພະນັກງານພຽງຄົນດຽວ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ອົງກອນ ອາດຈະນຳໄປເຖິງ ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີເກີດຂຶ້ນ...

7 ເຕັກນິກ ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພະນັກງານ ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ

ທຸກທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນປະໂຫຍກທີ່ວ່າ “ພະນັກງານ ຄື ຊັບສິນທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດຂອງອົງກອນ” ມາຫຼາຍແລ້ວ...