Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

Last Updated: 03 October 2023

  • by Meesaisak
    ພົບກົນໂກງທາງອິນເຕີເນັດແບບໃໝ່!!! ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຜູ້ໃຊ້ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີ ເພື່ອສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ໂດຍອາໃສຂ່າວແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ ປະເທດຕວັກກີ ແລະ ປະເທດຊີເຣຍ
    ອາຊະຍາກອນ​ທາງໄຊ​ເບີ​ຈະ​ສວຍໃຊ້​ໂອກາດ​ຈາກໄພພິບັດ​ຕ່າງ​ໆ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ​ມະນຸດ​ ຫ…
    ອ່ານຕໍ່...
    0 803