Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ ກົດໝາຍ: ວ່າດວ້ຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ລວມມີພຶດຕິກໍາດັ່ງນີ້: 1. ການເປີດເຜີຍມາດຕະການປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ; 2. ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 3. ການຕັດຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 4. ການລັດເອົາຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 5. ການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ; 6. ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ; 7. ການລົບກວນລະບົບຄອມພິວເຕີ; 8. ການປອມແປງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ; 9. ການທຳລາຍຂໍ້ມູນ-ຄອມພິວເຕີ; 10. ການດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ

ເຕືອນໄພ! ສາຍສາກແຮັກເກີ ສຽບບໍ່ລະວັງອາດຖືກດູດຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ

ເຕືອນໄພ! ສາຍສາກແຮັກເກີ ສຽບບໍ່ລະວັງອາດຖືກດູດຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ

ແຈ້ງເຕືອນ ເຊິເວີ Citrix ຫຼາຍພັນເຄື່ອງ ມີຊ່ອງໂຫວ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຕ້ອງຮີບດ່ວນປັບປຸງ

ແຈ້ງເຕືອນ ເຊິເວີ Citrix ຫຼາຍພັນເຄື່ອງ ມີຊ່ອງໂຫວ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຕ້ອງຮີບດ່ວນປັບປຸງ

ແຈ້ງເຕືອນ ພົບຊ່ອງໂຫວ່ຄວາມຮຸນແຮງສູງເທິງ AMI MegaRAC ກະທົບຜູ້ຜະລິດ Server ຫຼາຍລາຍ

ແຈ້ງເຕືອນ ພົບຊ່ອງໂຫວ່ຄວາມຮຸນແຮງສູງເທິງ AMI MegaRAC ກະທົບຜູ້ຜະລິດ Server ຫຼາຍລາຍ

ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

Log4j ຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ

VirusTotal ເປີດເຜີຍແອັບທີ່ ແຮັກເກີ (Hacker) ແອບອ້າງ ເພື່ອແຜ່ກະຈາຍມັນແວ

10 ພຶດຕິກໍາອັນຕະລາຍ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ອົງກອນສ່ຽງຕໍ່ການ ຖືກໂຈມຕີທາງໄຊເບີ


ການຮ່ວມມືສາກົນ