Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ ກົດໝາຍ: ວ່າດວ້ຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ລວມມີພຶດຕິກໍາດັ່ງນີ້: 1. ການເປີດເຜີຍມາດຕະການປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ; 2. ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 3. ການຕັດຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 4. ການລັດເອົາຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 5. ການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ; 6. ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ; 7. ການລົບກວນລະບົບຄອມພິວເຕີ; 8. ການປອມແປງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ; 9. ການທຳລາຍຂໍ້ມູນ-ຄອມພິວເຕີ; 10. ການດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ

ພົບຊ່ອງໂຫວ່ regreSSHion ບໍ່ຜ່ານການກວດສອບສິດ (RCE) ໃນ OpenSSH ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິດ Root ຂອງ Linux Server

ພົບຊ່ອງໂຫວ່ regreSSHion ບໍ່ຜ່ານການກວດສອບສິດ (RCE) ໃນ OpenSSH ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິດ Root ຂອງ Linux Server

ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຄວນແພັດ (Patch) ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ໂດຍດ່ວນ ຊ່ອງໂຫວ່ເທິງ SolarWinds Serv-U ກຳລັງຖືກໂຈມຕີ

ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຄວນແພັດ (Patch) ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ໂດຍດ່ວນ ຊ່ອງໂຫວ່ເທິງ SolarWinds Serv-U ກຳລັງຖືກໂຈມຕີ

ພົບຊ່ອງໂຫວ່ເທິງ PuTTY SSH client ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດກູ້ຄືນ Private Key ທີ່ເຂົ້າລະຫັດໄດ້

ພົບຊ່ອງໂຫວ່ເທິງ PuTTY SSH client ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດກູ້ຄືນ Private Key ທີ່ເຂົ້າລະຫັດໄດ້

ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ສະຫຼຸບລາຍງານສະຖານະຂອງ ມັນແວຮຽກຄ່າໄຖ່ (Ransomware) ໃນປີ 2024

Sender Policy Framework (SPF) ແມ່ນຫຍັງ?

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ Meesaisak 04/30/2024 ໃນ ສາລະໜ້າຮູ້ທາງດ້ານໄອທີ

ການຮ່ວມມືສາກົນ