Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ ກົດໝາຍ: ວ່າດວ້ຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ລວມມີພຶດຕິກໍາດັ່ງນີ້: 1. ການເປີດເຜີຍມາດຕະການປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ; 2. ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 3. ການຕັດຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 4. ການລັດເອົາຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 5. ການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ; 6. ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ; 7. ການລົບກວນລະບົບຄອມພິວເຕີ; 8. ການປອມແປງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ; 9. ການທຳລາຍຂໍ້ມູນ-ຄອມພິວເຕີ; 10. ການດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ

Apple ອອກແພັດ (Patch) ອັບເດດເລັ່ງດ່ວນ ຫຼັງຈາກພົບຊ່ອງໂຫວ່ Zero-Days ໃໝ່ 3 ລາຍການ ກໍາລັງຖືກໃຊ້ໃນການໂຈມຕີ

Apple ອອກແພັດ (Patch) ອັບເດດເລັ່ງດ່ວນ ຫຼັງຈາກພົບຊ່ອງໂຫວ່ Zero-Days ໃໝ່ 3 ລາຍການ ກໍາລັງຖືກໃຊ້ໃນການໂຈມຕີ

ແຈ້ງເຕືອນ Discord.io ຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫຼ ກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານກວ່າ 760,000 ລາຍ

ແຈ້ງເຕືອນ Discord.io ຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫຼ ກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານກວ່າ 760,000 ລາຍ

CISA ແຈ້ງເຕືອນຊ່ອງໂຫວ່ລະດັບ critical ໃນ Citrix ShareFile ກຳລັງຖືກໃຊ້ໃນການໂຈມຕີຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ

CISA ແຈ້ງເຕືອນຊ່ອງໂຫວ່ລະດັບ critical ໃນ Citrix ShareFile ກຳລັງຖືກໃຊ້ໃນການໂຈມຕີຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ Meesaisak 08/24/2023 ໃນ Uncategorized

ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ປັນຍາປະດິດ ChatGPT (Generative Pretrained Transformer)


ການຮ່ວມມືສາກົນ