Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ ກົດໝາຍ: ວ່າດວ້ຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ລວມມີພຶດຕິກໍາດັ່ງນີ້: 1. ການເປີດເຜີຍມາດຕະການປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ; 2. ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 3. ການຕັດຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 4. ການລັດເອົາຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 5. ການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ; 6. ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ; 7. ການລົບກວນລະບົບຄອມພິວເຕີ; 8. ການປອມແປງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ; 9. ການທຳລາຍຂໍ້ມູນ-ຄອມພິວເຕີ; 10. ການດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ

ແຈ້ງເຕືອນ ແລນຊຳແວ LockBit 2.0 ເຊື່ອງຢູ່ໃນຟາຍ PDF ເພື່ອໂຈມຕີຜ່ານອີເມວ

ແຈ້ງເຕືອນ ແລນຊຳແວ LockBit 2.0 ເຊື່ອງຢູ່ໃນຟາຍ PDF ເພື່ອໂຈມຕີຜ່ານອີເມວ

ນັກວິໄຈ ສາທິດການແຮັກເຊິເວີ Oracle ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ

ນັກວິໄຈ ສາທິດການແຮັກເຊິເວີ Oracle ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ

ແຈ້ງເຕືອນ ພົບສອງຊ່ອງໂຫວ່ໃໝ່ເທິງ VMware ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງ Workspace ONE Access, Identify Manager ແລະ VRealize Automation

ແຈ້ງເຕືອນ ພົບສອງຊ່ອງໂຫວ່ໃໝ່ເທິງ VMware ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງ Workspace ONE Access, Identify Manager ແລະ VRealize Automation

ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

10 ພຶດຕິກໍາອັນຕະລາຍ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ອົງກອນສ່ຽງຕໍ່ການ ຖືກໂຈມຕີທາງໄຊເບີ

7 ເຕັກນິກ ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພະນັກງານ ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ

ວັນລະຫັດຜ່ານໂລກ ( World Password Day ) ວັນພະຫັດທຳອິດຂອງ ເດືອນພຶດສະພາ ຂອງທຸກໆປີ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ສຳເລັດ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ 2021, ຂັ້ນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2 ແລະ 3

ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ສຳເລັດ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ 2021, ຂັ້ນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2 ແລະ 3

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ Kokkee 07/14/2022 ໃນ Uncategorized
ກອງປະຊຸມວິຊາການ ປຶກສາຫາລື ຖອດຖອນບົດຮຽນ ບັນຫາອາຊະຍາກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນທາງອິນເຕີເນັດຢູ່ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ປຶກສາຫາລື ຖອດຖອນບົດຮຽນ ບັນຫາອາຊະຍາກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນທາງອິນເຕີເນັດຢູ່ ສປປ ລາວ

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ sayananh 07/02/2022 ໃນ ຂ່າວ ລາວເຊີດ
ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ບໍລິສັດ Solutions for Asia ປະເທດ ສິງກະໂປ

ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ບໍລິສັດ Solutions for Asia ປະເທດ ສິງກະໂປ

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ Kokkee 06/29/2022 ໃນ Uncategorized

ພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

ຄົ້ນຫາ


ການຮ່ວມມືສາກົນ