Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ ກົດໝາຍ: ວ່າດວ້ຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ລວມມີພຶດຕິກໍາດັ່ງນີ້: 1. ການເປີດເຜີຍມາດຕະການປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ; 2. ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 3. ການຕັດຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 4. ການລັດເອົາຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 5. ການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ; 6. ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ; 7. ການລົບກວນລະບົບຄອມພິວເຕີ; 8. ການປອມແປງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ; 9. ການທຳລາຍຂໍ້ມູນ-ຄອມພິວເຕີ; 10. ການດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ

ແຮັກເກີໂຈມຕີເວັບໄຊທີ່ໃຊ້ WordPress ເຖິງ 1.5 ລ້ານ ເວັບໄຊ ຜ່ານຊ່ອງໂຫວ່ໃນປັກອິນ (Plugin) cookie consent

ແຮັກເກີໂຈມຕີເວັບໄຊທີ່ໃຊ້ WordPress ເຖິງ 1.5 ລ້ານ ເວັບໄຊ ຜ່ານຊ່ອງໂຫວ່ໃນປັກອິນ (Plugin) cookie consent

Microsoft ພົບກຸ່ມ FIN7 ກັບມາອີກຄັ້ງໃນການໂຈມຕີຂອງ Clop ransomware

Microsoft ພົບກຸ່ມ FIN7 ກັບມາອີກຄັ້ງໃນການໂຈມຕີຂອງ Clop ransomware

ພົບຊ່ອງໂຫວ່ໃນ WordPress ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານເວັບສ່ຽງຖືກໂຈມຕີ ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອັບເດດເວີຊັ່ນ 6.1.6 Plugin Advanced Custom Fields ໂດຍດ່ວນ!!!

ພົບຊ່ອງໂຫວ່ໃນ WordPress ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານເວັບສ່ຽງຖືກໂຈມຕີ ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອັບເດດເວີຊັ່ນ 6.1.6 Plugin Advanced Custom Fields ໂດຍດ່ວນ!!!

ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ສະຫຼຸບ OWASP API Top 10 ແລະ 6 API Security Best Practices ຈາກ F5


ການຮ່ວມມືສາກົນ