Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ ກົດໝາຍ: ວ່າດວ້ຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ລວມມີພຶດຕິກໍາດັ່ງນີ້: 1. ການເປີດເຜີຍມາດຕະການປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ; 2. ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 3. ການຕັດຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 4. ການລັດເອົາຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 5. ການສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ; 6. ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ; 7. ການລົບກວນລະບົບຄອມພິວເຕີ; 8. ການປອມແປງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ; 9. ການທຳລາຍຂໍ້ມູນ-ຄອມພິວເຕີ; 10. ການດຳເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ແຈ້ງເຕືອນຫຼ້າສຸດ

ພົບຊ່ອງໂຫວ່ຮ້າຍແຮງເທິງ Zyxel Firewall ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເລັ່ງອັບເດດ

ພົບຊ່ອງໂຫວ່ຮ້າຍແຮງເທິງ Zyxel Firewall ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເລັ່ງອັບເດດ

ແຈ້ງເຕືອນ ແອັບອັນຕະລາຍເທິງ Android ໃນການຕົວະເອົາລະຫັດຜ່ານທາງ Facebook

ແຈ້ງເຕືອນ ແອັບອັນຕະລາຍເທິງ Android ໃນການຕົວະເອົາລະຫັດຜ່ານທາງ Facebook

ກວດດ່ວນ!!! ແອັບພີເຄຊັ່ນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຝັງມັລແວ (Joker) ດຶງເອົາຂໍ້ມູນທະນາຄານ

ກວດດ່ວນ!!! ແອັບພີເຄຊັ່ນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຝັງມັລແວ (Joker) ດຶງເອົາຂໍ້ມູນທະນາຄານ

ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

7 ເຕັກນິກ ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພະນັກງານ ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ

ວັນລະຫັດຜ່ານໂລກ ( World Password Day ) ວັນພະຫັດທຳອິດຂອງ ເດືອນພຶດສະພາ ຂອງທຸກໆປີ

ຕິດຕາມ 5 ແນວໂນ້ມ ກັບທິດທາງ Cybersecurity ໃນປີ 2022

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ກົມຄວາມປອດໄຊເບີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາ ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

ກົມຄວາມປອດໄຊເບີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາ ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ Porher 05/18/2022 ໃນ ຂ່າວ ລາວເຊີດ
ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ແລະ ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ

ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ແລະ ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ Porher 05/06/2022 ໃນ ຂ່າວ ລາວເຊີດ
ໜ່ວຍພັກກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະມາຊິກພັກ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ໜ່ວຍພັກກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະມາຊິກພັກ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ Porher 05/05/2022 ໃນ ຂ່າວ ລາວເຊີດ

ພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

ຄົ້ນຫາ


ການຮ່ວມມືສາກົນ