Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ບົດຄວາມ

7 ວິທີ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຕົວຕົນອອນລາຍ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດເປັນສາທາລະນະ

ບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍ Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Instagram ແລະ ອື່ນໆ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ຕົວຕົນດິຈິຕອນຂອງເຮົາເພາະບັນຊີເທິງ Social media ຕ່າງໆ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເພື່ອລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ໂດຍລວມແລ້ວອາດເບິ່ງຄືເປັນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານບໍ່ໃສ່ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແຕ່ນີ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ແຮັກເກີຕ້ອງການ ຖ້າວ່າຜູ້ໃຊ້ງານບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ ກໍ່ອາດເປັນຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ ຫຼື ຖືກໂຈນລະກຳຂໍ້ມູນໄດ້.

Article Images: 7_way_sec_datapersional.jpg

ຈາກສະຖິຕິໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຫັນວ່າຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ໄພຄຸກຄາມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເມື່ອແຮັກເກີໄດ້ລັກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄປແລ້ວ ກໍ່ມີໂອກາດທີ່ແຮັກເກີຈະນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ນັ້ນ ໄປສວຍໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທາງອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ ນຳໄປກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີທີ່ເອີ້ນວ່າວິສະວະກຳທາງສັງຄົມ (Social Engineering) ຫຼື ນໍາໄປເຮັດ Phishing ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງຫາກວ່າຂໍ້ມູນຖືກລັກໄປແລ້ວກໍ່ຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂ ຫຼື ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍອາດຮ້າຍແຮງຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດຄິດໄວ້.

ຂໍ້ມູນທີ່ແຮັກເກີຕ້ອງການເມື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງເຫຍື່ອ 

  • ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ 
  • ການເບິ່ງກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ ການກົດຖືກໃຈ (Like) ແລະ ການແບ່ງປັນ (Shared) 
  • ປະຫວັດການຄົ້ນຫາ
  • ວັນ ເດືອນ ປີເກີດ
  • ໝາຍເລກບັດປະຊາຊົນ
  • ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
  • Page ທີ່ເຫຍື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຕອບກັບ
  • ຄຳຮ້ອງອອນລາຍທີ່ເຄີຍລົງຊື່ໄວ້
  • ປະຫວັດທາງການແພດ

ຕົວຢ່າງການລັກຂໍ້ມູນຕົວຕົນດິຈິຕອນ

1. ການຖືກລັກບັນຊີອອນລາຍ (Thief Online Account)

ເມື່ອແຮັກເກີສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີອອນລາຍຕ່າງໆຂອງເຮົາໄດ້ແລ້ວ ເຊັ່ນ Social Network Account ຫຼື Online Shopping ທີ່ອາດເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງເຮົາເອງ (ອາດຈະໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ຄາດເດົາງ່າຍ ຫຼື ໃຊ້ຊ້ຳກັບເວັບໄຊອື່ນ) ຫຼື ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ວາງລະບົບບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກການ (ຖືກແຮັກເກີເຈາະລະບົບ) ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງເຮົາຫຼຸດອອກໄປໃນທັນທີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຖືກລັກຕົວຕົນດິຈິຕອນໄປ ຊຶ່ງໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນມີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເພາະແຮັກເກີສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນໄປສວຍໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຍັງສາມາດນຳໄປສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆໄດ້ອີກ.

2. ການນຳເອົາຂໍ້ມູນຂອງເດັກນ້ອຍໄປໃຊ້

ການນຳເອົາຂໍ້ມູນຂອງເດັກນ້ອຍໄປໂພສຂຶ້ນໂລກອອນລາຍນັ້ນ ນອກຈາກຈະກະທົບກັບສິດທິຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລ້ວ ຂໍ້ມູນທີ່ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງນຳໄປເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ອາດຖືກນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດໄດ້ ຊຶ່ງແຮັກເກີສາມາດນຳໄປສ້າງເປັນບັນຊີຜູ້ໃຊ້ອອນລາຍປອມ ຫຼື ອາດນຳໄປເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຢ່າງອື່ນໃນໂລກອອນລາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

3. ການລັກໝາຍເລກບັດປະຊາຊົນ

ໝາຍເລກບັດປະຊາຊົນອາດເປັນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປທີ່ເຮົາບໍ່ໃສ່ໃຈ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວໃນຫຼາຍໆຄັ້ງຖືກນຳໄປໃຊ້ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ຄຽງຄູ່ກັບວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ ກໍ່ຄືຫຼາຍຄັ້ງທີ່ມີຄົນຖ່າຍຮູບບັດປະຈຳຕົວລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍແບບສາທາລະນະ ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນນັ້ນໄປຢັ້ງຢືນຕົວຕົນແທນເຈົ້າຂອງຕົວຈິງໄດ້.

4. ການປອມແປງບັນຊີຂອງເຫຍື່ອ

ທີ່ເຮົາພົບເຫັນເປັນປະຈຳກໍ່ຄືການໂຈລະກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກໂປຣໄຟລ໌ຕ່າງໆຂອງເຫຍື່ອ ໂດຍການສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ຂຶ້ນມາຈາກຂໍ້ມູນທີ່ລັກມາ ເພື່ອນຳໄປຫຼອກລວງຜູ້ອື່ນດ້ວຍວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ນຳໄປເປີດບັນຊີທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນ.

ວິທີການປົກປ້ອງຕົວຕົນດິຈິຕອນເທິງໂລກອອນລາຍ ສາມາດເຮັດໄດ້ ດັ່ງນີ້:

1. ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານທີ່ຄາດເດົາຍາກ, ບໍ່ໃຊ້ຊ້ຳ ແລະ ປ່ຽນເປັນປະຈຳ

ວິທີການທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ກໍ່ຄື ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານທີ່ຄາດເດົາຍາກ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ມີຄວາມຍາວຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຫາ 14 ຕົວອັກສອນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຕົວອັກສອນໃຫຍ່-ນ້ອຍ, ຕົວເລກ, ສັນຍາລັກພິເສດຕ່າງໆ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຊ້ຳກັບບັນຊີອອນລາຍອື່ນໆ ລວມທັງຕ້ອງກວດສອບຄຳຮ້ອງຂໍການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຜ່ານໃນບັນຊີ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄວນປ່ຽນລະຫັດຜ່ານທຸກໆ 3 ຫາ 6 ເດືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫຼໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຕົວ.

2. ອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການເທິງອຸປະກອນເປັນປະຈຳ

ກວດສອບການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ຕັ້ງຄ່າບຣາວເຊີ (Browser) ເທິງອຸປະກອນໃຫ້ທັນສະ ໄໝຢູ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ ສະມາດໂຟນ, ຄອມພິວເຕີ, Tablet, Laptop ແລະ ອື່ນໆ ເພາະທຸກລະບົບປະຕິບັດການກໍ່ຈະມີຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ແຮັກເກີສາມາດເຈາະເຂົ້າມມາໃນລະບົບໄດ້ ແຕ່ເມື່ອເຮົາອັບເດດລະບົບເປັນປະຈຳ ກໍ່ສາມາດປິດຊ່ອງໂຫວ່ນັ້ນໆໄດ້ ແລະ ຍັງເປັນການເພີ່ມຄຸນສົມບັດໃໝ່ໆ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບມີຄວາມປອດໄພຂຶ້ນ ຫຼື ຖ້າລະບົບປະຕິບັດການມີຄວາມຜິດພາດຈົນໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ.

3. ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ Wi-Fi ສາທາລະນະ

ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ Wi-Fi ສາທາລະນະ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄວນໃຊ້ອິນເຕີເນັດທີ່ມີໃນເຄືອຂ່າຍມືຖືຂອງຕົນເອງ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ Wi-Fi ສາທາລະນະນັ້ນ ປອດໄພແທ້ ຫຼື ບໍ່, ເປັນ Wi-Fi ທີ່ທາງແຮັກເກີສ້າງຂຶ້ນເພື່ອດັກຈັບຂໍ້ມູນເຫຍື່ອ ຫຼື ບໍ່ ແຕ່ຖ້າວ່າບໍ່ມີທາງເລືອກ ກໍ່ຄວນໃຊ້ VPN (Virtual Private Networks) ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າກິດຈະກຳອອນລາຍທັງໝົດຈະມີຄວາມປອດໄພ.

4. ຄິດກ່ອນແຊລ໌ສະເໝີ

ໃນໂລກອອນລາຍນັ້ນມີອັນຕະຫຼາຍແອບແຝງຢູ່ສະເໝີ ຊຶ່ງຖ້າເຮົາໃຊ້ງານໂດຍການແຊລ໌ທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຕົວເອງລົງໃນໂລກອອນລາຍ ເຊັ່ນ ການແຊລ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທັງໝົດແບບສາທາລະນະ ແຊລ໌ສະຖານທີ່ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົວເອງ ແລະ ອື່ນໆ ອາດເປັນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບແຮັກເກີ ຫຼື ຄົນແປກໜ້າກໍ່ໄດ້ ທາງທີ່ດີຄວນຄິດກ່ອນແຊລ໌ສະເໝີ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວເອງ.

5. ຈົດບັນທຶກປະຫວັດການເຮັດທຸລະກຳການເງິນທາງອອນລາຍ

ຈົດບັນທຶກການດຳເນີນທຸລະກຳທາງການເງິນອອນລາຍເປັນປະຈຳ ເພື່ອກວດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການຫັກເງິນໃນບັດເຄຼດິດທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ບໍ່ຄວນຜູກເລກບັດເຄຼດິດ ຫຼື ເລກບັນຊີທະນາຄານລົງໃນເວັບໄຊຊື້ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ຫຼື ເວັບໄຊສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ເພາະຖ້າຫາກວ່າຖືກແຮັກບັນຊີໄປ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຄືເປົ້າໝາຍທຳອິດຂອງແຮັກເກີໃນການລັກຂໍ້ມູນ.

6. ກວດສອບປະຫວັດການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດສະເໝີ

ກວດສອບການໃຊ້ຊອບແວ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຕາມຕ່າງໆ ແລະ ປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເທິງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໂປຣໄຟລ໌ຕ່າງໆ) ຂອງເຮົາ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງໃຫ້ປອດໄພຈາກການຕິດຕາມທາງອອນລາຍທີ່ຄຸກຄາມໂດຍໂຄສະນາອອນລາຍຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

7. ໃຊ້ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນທຸກໆອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອອນລາຍ

ຖ້າວ່າຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດອອກສູ່ໂລກອິນເຕີເນັດໄດ້ ກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະ ການປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ ຖ້າເປັນ PC, ສະມາດໂຟນ ຫຼື ອຸປະກອນ IoT ຕ່າງໆກໍ່ຕ້ອງມີ Antivirus ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດໄວຣັດ ເພາະທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ອອນລາຍມັກຈະມີໄພຄຸກຄາມແອບແຝງຕົວມານຳສະເໝີ ການເລືອກລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

ຜົນກະທົບຈາກການຖືກລັກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ນອກຈາກຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຊັບສິນແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເສຍສຸຂະພາບຈິດອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ ຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ຄວາມຄຽດ ແລະ ອື່ນໆ ເພາະຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງເຮົາເປັນສິ່ງທີ່ບອກເຖິງຕົວຕົນ ຖ້າເປີດເຜີຍຫຼາຍເທົ່າໃດກໍ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຖືກຄຸກຄາມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຈາກຄົນແປກໜ້າ, ໂຄສະນາອອນລາຍຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ແຮັກເກີທີ່ຫວັງຈະລັກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າເຮັດຕາມ 7 ຂໍ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ ກໍ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຈະສາມາດຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີໄດ້ເກືອບທຸກຮູບແບບ.

ເອກະສານອ້າງອີງ:

https://www.catcyfence.com/it-security/article/7-way-to-secure-your-online-identity/

Porher 24 August 2020 2521 reads Print