Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

Last Updated: 03 June 2022

 • by Palivath
  ແຈ້ງເຕືອນ ພົບສອງຊ່ອງໂຫວ່ໃໝ່ເທິງ VMware ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງ Workspace ONE Access, Identify Manager ແລະ VRealize Automation
  VMware ໄດ້ອອກແພັດເພື່ອແກ້ໄຂສອງຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງ Workspace ONE Access, Identify Manager ແລະ…
  ອ່ານຕໍ່...
  0 4169
 • by laocert
  ນັກວິໄຈເປີດເຜີຍໂຄດ (Code) ສາທິດຊ່ອງໂຫວ່ Zero-day ໃນ Print Spooler ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບກຽມຮັບມືກັບການໂຈມຕີ
  ມີ​ເຫ​ດການ​​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ຜິດ​ບາງຢ່າງ​ຈາກ​ນັກ​ວິ​ໄຈ​ຂອງ​ Sangfor ທີ່ກັບກ…
  ອ່ານຕໍ່...
  0 4443
 • by Meesaisak
  ແຈ້ງເຕືອນ ການແຮັກ Facebook ເພື່ອຫຼອກລວງຄົນໃກ້ຊິດ ເຕີມເງິນໂທລະສັບໃຫ້
  ຈາກການລາຍງານຂອງ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ ຫົວພັນ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າມີການແຮ…
  ອ່ານຕໍ່...
  0 4951