Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ເຊີນໄວໜຸ່ມ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນດ້ານຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ແລະ ວຽກງານດ້ານໄອທີ

ຈຳນວນຮູບພາບ: 2
ຮູບພາບຫຼ້າສຸດ ເພີ່ມໂດຍ sayananh on November 30 2022 13:33:17
ເຊີນໄວໜຸ່ມ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນດ້ານຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ແລະ ວຽກງານດ້ານໄອທີ
ຕາຕະລາງຮອບການແຂ່ງຂັນອອກມາແລ້ວ!
ສຳລັບການແຂ່ງຂັນ Lao Cyber Security Hacking Challenge ຈະຖືກຈັດແຂ່ງ 2 ຮອບຄື:
ຮອບຄັດເລືອກ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2022 ຈະເປັນການແຂ່ງຂັນຮູບແບບ Online ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາ 5 ທີມທີ່ດີທີ່ສຸດທົ່ວປະເທດ ມາແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍທີ່ຈະເປັນການແຂ່ງ Offline ຢູ່ທີ່ງານ ່ສັບປະດາ ດີຈິຕ໋ອນ (Digital Week) ປະຈໍາປີ 2022
.
ທີມງານຈາກ https://www.facebook.com/CyberusTechnologies ຈະມີການຈັດ Workshop ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກ່ອນບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງຖ້າບໍ່ເຄີຍແຂ່ງມາກ່ອນ Beginner friendly ສຸດໆ.
.
ລາຍລະອຽດທີມ
- ໜຶ່ງທີມຈະປະກອບມີ 3 ຄົນ ( ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນຕ້ອງຖືສັນຊາດລາວ )
- ອາຍຸ 13-29 ປີ
ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນວັນທີ 1 ທັນວາ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້!
=======
Save the Date!
There will be two rounds of the Lao Cyber Security Hacking Challenge.
The qualification round (online) will take place on December 17, 2022. The top five teams will compete in the Final Round at Lao Digital Week 2022.
Before the competition begin we will have a workshop session for every participants so feel free to join our competition.
Rule:
- The Team of 3 members
- The Team must have at least 2 Lao citizen members
- The participant need be a student or currently working in Laos as a full time job.
- The team need to be able to join the Final Round in Vientiane, Laos
* If you are from other provinces, the organizer will prepare traveling and accommodation budget for you.
.
Open for registration on 1 December 2022
See you guys at the competition!