Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ຮັບແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ

ຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່ ແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ

ທາງອີເມວ

ອີເມວ : report [ at ] laocert.gov.la
ໝາຍເລກກະແຈ (Key ID) : 0xEA1EB592
ປະເພດຂອງກະແຈ (Key Type) : RSA
ວັນທີ່ໝົດອາຍຸ (Expiry Date) : 02-July-2020
ຂະໜາດຄວາມຍາວ (Key Size) : 2048
Fingerprint : 9D6C 609D 70B5 7FE0 BA8E B0CB 8856 C2A7 EA1E B592
ດາວໂຫຼດກະແຈ (Download Key) : ດາວໂຫຼດ

ທາງໂທລະສັບ

ໂທ: +856-30-5764222
ແຟັກ: +856-21-254508

ສົ່ງທາງແບບຟອມ

ເປີດແບບຟອມ

ພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

ຄົ້ນຫາ

Poster ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ

ປີ 2018

ປີ 2017


ເບີ່ງທັງໝົດ