Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ຂ່າວ

ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ສຳເລັດ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ 2021, ຂັ້ນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2 ແລະ 3

K
Kokkee ເຜີຍແຜ່ແລ້ວ 30 ວັນ ຜ່ານມາ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ່ 05 ກໍລະກົດ 2022 ນີ້, ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ (ກຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈໍາປີ 2021, ຂອງຂັ້ນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2 ແລະ 3, ທີ່ຫ້ອງຮັບຮອງແຂກຊັ້ນ 1 ຂອງ ສອຊ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ໂສລະພົມ ຄະນະປະຈໍາພັກກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,​ ຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ຄະນະຕິດຕາມການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຈາກກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 16 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ໂສລະພົມ ຄະນະປະຈໍາພັກກະຊວງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ຜ່ານການຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນ ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານ ປະທານ ກໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາບາງເນື້ອໃນຂອງ 02 ເອກະສານສຳຄັນຄື: ດຳເລັດ ວ່າດ້ວຍ: ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສະບັບເລກທີ 300/ລບ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ແລະ ຄໍາແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍ: ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສະບັບເລກທີ 06/ພນ, ລົງວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2018, ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ລັດຖະກອນຂັ້ນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຂອງກົມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈະແຈ້ງ ເລິກເຊິ່ງຕື່ມ ໃນດ້ານຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນ, ເນື້ອໃນມາດຕະຖານແຕ່ລະດ້ານ ໃນການວັດແທກປະເມີນ ແລະ ວິທີການດຳເນີນການປະເມີນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດໍາເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ໂປ່ງໃສ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອໃຫ້ຜົນຂອງການປະເມີນສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງກໍ່ຄືວຽກງານ ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຍາວນານ.

            ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານປະທານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີ ພ້ອມທັງສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້.

 

ພາບ+ຂ່າວໂດຍ: ພະແນກ ສັງລວມ.

ຄັງ ຂ່າວ

ພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

ຄົ້ນຫາ