Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ຂ່າວ

ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ເຜີຍແຜ່ ເຊື່ອມຊືມ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ 2021

K
Kokkee ເຜີຍແຜ່ແລ້ວ 2 months ຜ່ານມາ
ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ເຜີຍແຜ່ ເຊື່ອມຊືມ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ 2021
ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022, ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ (ກຄຊ) ແລະ ຕາງໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັັກງານ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານ ນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 02 ຂອງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທ່ານ ຂອງ ທ່ານ ຄໍາຫຼ້າ ສຸນນະລັດ, ຄະນະພັກກະຊວງ, ຫົວໜ້າກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກົມ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 32 ທ່ານ.


ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຄໍາຫຼ້າ ສຸນນະລັດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານເພື່ອຮັບປະກັນການຫັນວຽກງານພະນັກງານ ດໍາເນີນໄປຕາມລະບຽບແບບແຜນ ແລະ ຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງພັກ-ລັດ ໃນການສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງ-ບໍາລຸງ, ຄາດຄະເນສັບຊ້ອນເປົ້າໝາຍພະນັກງານ ທີ່ຈະຈັດວາງເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງ ນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ລະຂັ້ນ, ແຕ່ລະຂະແໜງການ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ສາມາດຮັບປະກັນລັກສະນະສືບທອດປ່ຽນແທນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາວນານ. ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ 03 ເອກະສານສຳຄັນຄື: 1. ມະຕິວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ສະບັບເລກທີ 030/ກມສພ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018, 2. ມະຕິວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ສະບັບເລກທີ 031/ກມສພ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018, 3. ມະຕິວ່າດ້ວຍວຽກງານສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ສະບັບເລກທີ: 032/ກມສພ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018.

 

ມາຮອດເວລາ 10:15 ໂມງ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ກໍ່ໄດ້ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ;

ພາບ+ຂ່າວໂດຍ: ພະແນກ ສັງລວມ.

ຄັງ ຂ່າວ

ພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

ຄົ້ນຫາ