Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ຂ່າວ

ກົມຄວາມປອດໄຊເບີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາ ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

P
Porher ເຜີຍແຜ່ແລ້ວ 3 months ຜ່ານມາ
ກົມຄວາມປອດໄຊເບີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາ ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາ ທ່ານ ສຸເນດໂຕ ຊາພັກດີ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮ່ວມມືຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກພາຍໃນກົມຄວາມປອດໄຊເບີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈໍານວນ 19 ທ່ານ ຈາກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາ ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາ-ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ

ໃນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍ ກ່ຽວກັບ ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ຢູ່ 05 ຫົວຂໍ້ ຄື:

  1. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງ ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ;
  2. ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ
  3. ການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງກົມ
  4. ສາທິດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຕີດຕາມ ແລະ ເຝົາລະວັງການໂຈມຕີ;
  5. ວຽກງານດ້ານນິຕິກໍາທີ່ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງເປັນກັນເອງ ທັງຜົນສຳເລັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງ ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ຊຶ່ງທັງໝົດ ແມ່ນເປັນບົດຮຽນ ແລະ ປະໂຫຍດ ໃຫ້ກັບຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນການສິດສອນ, ການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍນໍາໄປໃຊ້ ສຳລັບວຽກງານຕົວຈິງດ້ານອື່ນໆ ໃນອະນາຄົດ.

ຄັງ ຂ່າວ

ພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

ຄົ້ນຫາ