Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ຂ່າວ

ພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຜ່ານລະບົບທາງໄກ ລະຫວ່າງ ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ

P
Porher ເຜີຍແຜ່ແລ້ວ 5 months ຜ່ານມາ
ພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຜ່ານລະບົບທາງໄກ ລະຫວ່າງ ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ

    ໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2021, ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຜ່ານລະບົບທາງໄກ ລະຫວ່າງ ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສອງຝ່າຍ ໂດຍ ທ່ານ ສຸດສາຄອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີແລະ ທ່ານ ສີສັນ ປອງນະທີ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ, ຊຶ່ງເປັນກຽດເປັນສັກຂີພະຍານ ຈາກບັນດາ ຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າ    ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.

    ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບນີ້, ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງລະບຽບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທາງໄຊເບີ, ພັດທະນາເວັບໄຊ, ອີເມວ ແລະ ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈຳກັດ.

ຄັງ ຂ່າວ

ພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

ຄົ້ນຫາ